بازتاب اخبار

نوآوری های جدید دنیا

شارژ موبایل از طریق هوا

شارژ موبایل از طریق هوا

اخبار اختراعات

ضد آفتاب فضایی ساخته شد

ضد آفتاب فضایی ساخته شد

اخبار اختراعات

بازی شطرنج هوشمند شد

بازی شطرنج هوشمند شد

اخبار اختراعات

ساخت باتری که کش می آید

ساخت باتری که کش می آید

اخبار اختراعات

برف نورد برقی

برف نورد برقی

اخبار اختراعات

نمایشگر چسبناک تولید شد

نمایشگر چسبناک تولید شد

اخبار اختراعات

کاپشن بادگیر خورشیدی

کاپشن بادگیر خورشیدی

اخبار اختراعات