دسته: نمایشگاه های بین المللی

  • خانه / رویداد در حال ثبت نام

نمایشگاه بين المللي اختراعات کرواسی

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کرواسی “زاگرب” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۲۴ لغایت ۲۶مهر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمایشگاه بين المللي اختراعات لهستان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور لهستان “ورشو” ♦ وضعيت: در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری:  ۲۸ لغایت ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمایشگاه نوآوری های بانوان کره جنوبی

♦ جشنواره بین المللی بانوان مخترع و کارآفرین کشور کره جنوبی ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۵ مهر ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۳۹۹…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2020” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام   ♦ مهلت ثبت نام: ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم…