دسته: نمایشگاه های بین المللی

  • خانه / رویداد در حال ثبت نام

جشنواره بين المللي اختراعات كره جنوبي

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کره جنوبی, سئول ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: 5 آبان ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۰ الی ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت فرم…

نمایشگاه بين المللي اختراعات هنگ کنگ

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات هنگ کنگ ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از مرداد ماه ۱۴۰۰  ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: آذر ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمايشگاه بين المللي اختراعات کویت

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات “خاورمیانه” در کشور کویت ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از شهریور ۱۴۰۰ ♦ مهلت ثبت نام: ۱ آذر ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: بهمن ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت فرم ثبت…

نمايشگاه بين المللي اختراعات تایلند

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تکنولوژی های نوین در کشور تایلند ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از مهر ماه ۱۴۰۰ ♦ مهلت ثبت نام: ۱ دی ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۵ لغایت…