نویسنده: masteruser

فستیوال بین المللی اختراعات آمریکا 2024

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جدید “سیلیکون ولی” آمریکا ♦ وضعيت : پایان مهلت ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: پایان مهلت ثبت نام ♦ تاریخ برگزاری: 5 لغایت 7 مرداد ماه 1403…

مسابقات بين المللي اختراعات کانادا ۲۰۲۴

♦ مسابقات بين المللي مجازی اختراعات کشور کانادا “تورنتو” ♦ وضعيت :   درحال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: 20 مرداد ماه 1403 ♦ تاریخ برگزاری: 3 شهریور ماه 1403 ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت…

نمایشگاه بين المللي اختراعات کرواسی 2024

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کرواسی “زاگرب” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام:  15 شهریور ماه 1403 ♦ تاریخ برگزاری:  21 لغایت 23 مهر ماه 1403 ♦دریافت فرم ثبت…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان 2024

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2024” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: 3 شهریور ماه 1403 ♦ تاریخ برگزاری: 5 لغایت 7 آبان ماه 1403 ♦دریافت…