نویسنده: masteruser

نمایشگاه بين المللي اختراعات کرواسی

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کرواسی “زاگرب” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۲۴ لغایت ۲۶مهر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2020” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام   ♦ مهلت ثبت نام: ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم…

جشنواره بين المللي اختراعات كره جنوبي

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کره جنوبی, سئول ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: 5 آبان ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۱ لغایت ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم…

ثبت نام در سایت فدراسیون مخترعان