نویسنده: masteruser

نمایشگاه بين المللي اختراعات آمریکا

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جدید “سیلیکون ولی” آمریکا ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  ♦ مهلت ثبت نام: ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۳ الی ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت…

نمايشگاه بين المللي اختراعات کانادا

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کانادا “تورنتو” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام    ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت فایل…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان “نورمبرگ” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از اردیبهشت  ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت…

ثبت نام در سایت فدراسیون مخترعان