نویسنده: masteruser

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2021” ♦ وضعيت : درحال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: 15 مهر ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: 13 لغایت 16 آبان ماه 1400 ♦دریافت فرم…

جشنواره بين المللي اختراعات كره جنوبي

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کره جنوبی, سئول ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: 5 آبان ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۰ الی ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت فرم…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آمریکا

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جدید “سیلیکون ولی” آمریکا ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از دی ماه ۱۴۰۰ ♦ مهلت ثبت نام: 1 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ♦ تاریخ برگزاری: خرداد ماه ۱۴۰۱…

نمايشگاه بين المللي اختراعات کانادا 2022

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کانادا “تورنتو” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از فروردین ماه ۱۴۰۱ ♦ مهلت ثبت نام: ۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ♦ تاریخ برگزاری: شهریور ماه ۱۴۰۱ ♦دریافت فرم ثبت…