نویسنده: masteruser

نمايشگاه بين المللي اختراعات کانادا

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کانادا “تورنتو” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام    ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت فایل…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2020” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام   ♦ مهلت ثبت نام: ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم…

ثبت نام در سایت فدراسیون مخترعان

نمایشگاه بين المللي اختراعات کرواسی

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کرواسی “زاگرب” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از اردیبهشت ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: مهر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام:…