برچسب: WIPO

کشور ترکیه 1400

غرفه کشور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه ترکیه حضور رئیس جمهور ترکیه در مراسم اختتامیه مخترعان ایرانی در نمایشگاه ترکیه سخنرانی رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان در مراسم اختتامیه افتتاحیه رسمی نمایشگاه عکس یادگاری اختتامیه…

کشور کویت 1398

هنگ کنگ 1398

عکس گروهی تیم مخترعان و نوآوران کشورمان

کره جنوبی 1398