نویسنده: IR FIRI

نمایشگاه بین المللی اختراعات آلمان 1401

بازدید مخترعان آفریقا از اختراعات ایران غرفه مخترعان نوجوان آلمانی توضیح اختراع به بازدید کنندگان توضیح اختراع به بازدید کنندگان نمایشگاه اختراعات کشور آلمان بازدید از غرفه اختراعات کشور ایران نمایی از نمایشگاه غرفه مخترعان…

نمايشگاه بين المللي اختراعات کویت ۲۰۲۴

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات “خاورمیانه” در کشور کویت ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری:  ۱۵ لغایت ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت فرم ثبت…

بانوان کره جنوبی ۱۴۰۲

نمايشگاه بين المللي اختراعات تایلند ۲۰۲۴

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تکنولوژی های نوین در کشور تایلند ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از مهر ماه۱۴۰۲  ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۳ لغایت ۱۷…