نویسنده: IR FIRI

نمایشگاه بين المللي اختراعات لهستان 2022

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور لهستان “ورشو” ♦ وضعيت: در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: 25 شهریور ماه 1401 ♦ تاریخ برگزاری:  ۲۵ لغایت ۲۷ مهر ماه 1401 ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمايشگاه بين المللي اختراعات تایلند ۲۰۲۳

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تکنولوژی های نوین در کشور تایلند ♦ وضعيت : در حال ثبت نام  ♦ مهلت ثبت نام: ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ ♦ تاریخ برگزاری: 13 لغایت 17 بهمن ماه…

نمايشگاه بين المللي اختراعات کویت ۲۰۲۳

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات “خاورمیانه” در کشور کویت ♦ وضعيت : در حال ثبت نام  ♦ مهلت ثبت نام: ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ ♦ تاریخ برگزاری: ۲۳ لغایت ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ ♦دریافت فرم…

نمایشگاه بين المللي اختراعات سوئيس ۲۰۲۳

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جديد سوئيس (ژنو ۲۰۲۳) ♦ وضعيت : پایان وقت اداری یکم دی ماه ۱۴۰۱   ♦ مهلت ثبت نام: در حال ثبت نام ♦ تاریخ برگزاری:   ۶ لغایت…