دسته: رویداد در حال ثبت نام

  • خانه / رویداد در حال ثبت نام

نمایشگاه بين المللي اختراعات کرواسی

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کرواسی “زاگرب” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: ۲۲ لغایت ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمایشگاه بين المللي اختراعات لهستان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور لهستان “ورشو” ♦ وضعيت: در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری:  ۳ لغایت ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2021” ♦ وضعيت : درحال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: 13 لغایت 16 آبان ماه 1400 ♦دریافت فرم…