دسته: رویداد در حال ثبت نام

  • خانه / رویداد در حال ثبت نام

نمایشگاه بين المللي اختراعات ترکیه ۲۰۲۳

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و نوآوریهای کشور ترکیه ♦ وضعيت :  در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام:  ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری:  ۱۰ لغایت ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت فرم…

نمایشگاه اختراعات لهستان اینتارگ ۲۰۲۳

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور لهستان “اینتارگ” ♦ وضعيت: در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام:  ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری: ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت…

مسابقات بين المللي اختراعات کانادا ۲۰۲۳

♦ مسابقات بين المللي اختراعات کشور کانادا “تورنتو” ♦ وضعيت :  در حال ثبت نام  ♦ مهلت ثبت نام: ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری: ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان 2023

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2023” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام  ♦ مهلت ثبت نام: ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری:  ۶ لغایت ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت…