دسته: رویداد در حال ثبت نام

  • خانه / رویداد در حال ثبت نام

نمایشگاه بين المللي اختراعات کرواسی 2023

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کرواسی “زاگرب” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام:  ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری: ۲۰ الی ۲۲ مهر  ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت فرم ثبت…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان 2023

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان، نورمبرگ “iENA 2023” ♦ وضعيت : در حال ثبت نام  ♦ مهلت ثبت نام: ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری:  ۶ لغایت ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت…

جشنواره اختراعات كره جنوبي 2023

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کره جنوبی, سئول ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری:  ۱۰ لغایت ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت فرم…

نمايشگاه بين المللي اختراعات کویت ۲۰۲۴

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات “خاورمیانه” در کشور کویت ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ ♦ تاریخ برگزاری:  ۱۵ لغایت ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲ ♦دریافت فرم ثبت…