نویسنده: IR FIRI

لهستان 1398

نمايشگاه بين المللي اختراعات تایلند

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تکنولوژی های نوین در کشور تایلند ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از مهر ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: دی ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: بهمن ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت…

نمايشگاه بين المللي اختراعات کویت

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات “خاورمیانه” در کشور کویت ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از شهریور ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: بهمن ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت…