نویسنده: IR FIRI

لهستان 1398

نمايشگاه بين المللي اختراعات کویت

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات “خاورمیانه” در کشور کویت ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از شهریور ۱۴۰۰ ♦ مهلت ثبت نام: ۱ آذر ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: بهمن ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت فرم ثبت…

نمايشگاه بين المللي اختراعات تایلند

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تکنولوژی های نوین در کشور تایلند ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از مهر ماه ۱۴۰۰ ♦ مهلت ثبت نام: ۱ دی ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۵ لغایت…

نمایشگاه بين المللي اختراعات سوئيس

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جديد سوئيس (ژنو) ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از مهر ماه ۱۴۰۰  ♦ مهلت ثبت نام: ۵ دی ماه ۱۴۰۰ ♦ تاریخ برگزاری:   اسفند ماه ۱۴۰۰ ♦دریافت…