نویسنده: IR FIRI

پوشش خبری نمایشگاه برای نمایش در تلویزیون ملی کشور آلمان

کشورآلمان 1398

نمایشگاه بين المللي اختراعات لهستان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور لهستان “ورشو” ♦ وضعيت: آغاز ثبت نام  از اردیبهشت ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: 1 شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری:  مهر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت…

نمایشگاه بين المللي اختراعات هنگ کنگ

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات هنگ کنگ ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از خرداد ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: 1 مهر ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری:  آذر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت…

کرواسی 1398