نویسنده: IR FIRI

هنگ کنگ 1398

نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور چک

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و نوآوریهای کشور چک ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از دی ۱۳۹۸ ♦ مهلت ثبت نام: ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۲ لغایت ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹…

نمایشگاه نوآوری های بانوان کره جنوبی

♦ جشنواره بین المللی بانوان مخترع و کارآفرین کشور کره جنوبی ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۲۲ الی ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹…
عکس گروهی تیم مخترعان و نوآوران کشورمان

کره جنوبی 1398