دسته: رویداد های خارجی

  • خانه / رویداد های خارجی

سال 1397

تصاویر حضور در رویدادها آمریکا 1397 31 آگوست 2019 ترکیه 1397 31 آگوست 2019 تایلند 1397 31 آگوست 2019 صربستان . بلگراد 1397 31 آگوست 2019 هلند 1397 31 آگوست 2019 کویت 1397 31 آگوست…

سال 1396

تصاویر حضور در رویدادها بانوان کره 1396 15 سپتامبر 2019 ترکیه سال 1396 15 سپتامبر 2019 تایلند سال 1396 15 سپتامبر 2019 سوئیس سال 1396 15 سپتامبر 2019 کره جنوبی سال 1396 15 سپتامبر 2019…

سال 1394

تصاویر حضور در رویدادها نمایشگاه آلمان 20 شهریور 1398 نمایشگاه تایلند 20 شهریور 1398

سال 1393

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال 1393