دسته: رویداد های خارجی

  • خانه / رویداد های خارجی

سال 1400

تصاویر حضور در رویدادها کشور ترکیه 1400 کشور آلمان 1400

سال 1398

تصاویر حضور در رویدادها کشورآلمان 1398 11 آبان 1398 کرواسی 1398 27 مهر 1398 لهستان 1398 26 مهر 1398 سال 1398 تصاویر حضور در رویدادها ورشو، کشور لهستان نمای کلی نمایشگاه بین المللی… 19 شهریور…

سال 1397

تصاویر حضور در رویدادها آمریکا 1397 31 آگوست 2019 ترکیه 1397 31 آگوست 2019 تایلند 1397 31 آگوست 2019 صربستان . بلگراد 1397 31 آگوست 2019 هلند 1397 31 آگوست 2019 کویت 1397 31 آگوست…

سال 1396

تصاویر حضور در رویدادها بانوان کره 1396 15 سپتامبر 2019 ترکیه سال 1396 15 سپتامبر 2019 تایلند سال 1396 15 سپتامبر 2019 سوئیس سال 1396 15 سپتامبر 2019 کره جنوبی سال 1396 15 سپتامبر 2019…