دسته: رویداد های خارجی

  • خانه / رویداد های خارجی

سال 1403

تصاویر حضور در رویدادها کشور سوئیس 1403

سال ۱۴۰۲

تصاویر حضور در رویدادها کشور سوئیس ۱۴۰۲ بانوان کره جنوبی ۱۴۰۲ نمایشگاه اختراعات آلمان 1402 نمایشگاه اختراعات کره جنوبی 1402

سال 1401

تصاویر حضور در رویدادها کشور سوئیس 1401 لهستان – اینتارگ 1401 جشنواره بانوان کره جنوبی ۱۴۰۱ نمایشگاه بین المللی اختراعات ترکیه 1401 نمایشگاه بین المللی اختراعات آلمان 1401 نمایشگاه بین المللی اختراعات کره جنوبی 1401…

سال 1400

تصاویر حضور در رویدادها کشور ترکیه 1400 کشور آلمان 1400 کشور کانادا ۱۴۰۰