دسته: رویداد های خارجی

  • خانه / رویداد های خارجی

سال 1401

تصاویر حضور در رویدادها کشور سوئیس 1401 لهستان – اینتارگ 1401 جشنواره بانوان کره جنوبی ۱۴۰۱ نمایشگاه بین المللی اختراعات ترکیه 1401 نمایشگاه بین المللی اختراعات آلمان 1401 نمایشگاه بین المللی اختراعات کره جنوبی 1401

سال 1400

تصاویر حضور در رویدادها کشور ترکیه 1400 کشور آلمان 1400 کشور کانادا ۱۴۰۰

سال 1398

تصاویر حضور در رویدادها کشورآلمان 1398 11 آبان 1398 کرواسی 1398 27 مهر 1398 لهستان 1398 26 مهر 1398 سال 1398 تصاویر حضور در رویدادها ورشو، کشور لهستان نمای کلی نمایشگاه بین المللی… 19 شهریور…

سال 1397

تصاویر حضور در رویدادها آمریکا 1397 31 آگوست 2019 ترکیه 1397 31 آگوست 2019 تایلند 1397 31 آگوست 2019 صربستان . بلگراد 1397 31 آگوست 2019 هلند 1397 31 آگوست 2019 کویت 1397 31 آگوست…