دسته: رویداد در انتظار

  • خانه / رویداد در انتظار

کشور کویت 1398

نمایشگاه بين المللي اختراعات ترکیه ۲۰۲۴

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و نوآوریهای کشور ترکیه ♦ وضعيت :  آغاز ثبت نام از فروردین ماه ۱۴۰۳ ♦ مهلت ثبت نام: پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ ♦ تاریخ برگزاری:   اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ♦دریافت فرم…

نمایشگاه اختراعات لهستان اینتارگ ۲۰۲۴

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور لهستان “اینتارگ” ♦ وضعيت: آغاز ثبت نام از بهمن ماه ۱۴۰۲ ♦ مهلت ثبت نام:  ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ ♦ تاریخ برگزاری: خرداد ماه ۱۴۰۳ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آمریکا

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جدید “سیلیکون ولی” آمریکا ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از دی ماه ۱۴۰۰ ♦ مهلت ثبت نام: 1 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ♦ تاریخ برگزاری: خرداد ماه ۱۴۰۱…