دسته: رویداد در انتظار

  • خانه / رویداد در انتظار

نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور چک

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و نوآوریهای کشور چک ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از دی ۱۳۹۸ ♦ مهلت ثبت نام: ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۱۲ لغایت ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان “نورمبرگ” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از اردیبهشت  ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت…

نمایشگاه بين المللي اختراعات کرواسی

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کرواسی “زاگرب” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از اردیبهشت ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: مهر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام:…

نمایشگاه بين المللي اختراعات لهستان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور لهستان “ورشو” ♦ وضعيت: آغاز ثبت نام  از اردیبهشت ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: 1 شهریور ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری:  مهر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت…