برچسب: Iran

کرواسی 1398

لهستان 1398

معرفی اعضای فدراسیون

جهت آشنایی با اعضاء فدراسیون جهانی مخترعان در سراسر جهان “کلیک کنید” IFIA Members Worldwide IFIA members who make up the primary body of IFIA are classified into three categories of Full, Corresponding, and Collaborating according to…

معرفی فدراسیون جهانی

دبير كل فدراسيون جهانی مخترعان جناب آقاي علیرضا رستگار ایفیا چیست؟ ایفیا سازمان جهانی غیر دولتی در حوزه اختراعات و ابتکارات می باشد که در سال 1968 با هدف ایجاد بستر مناسب بین المللی برای…