برچسب: IFIA

لهستان 1398

چارت سازمانی فدراسیون جهانی

جهت آشنایی با ساختار اجرایی فدراسیون جهانی مخترعان “کلیک کنید” IFIA STRUCTURE IFIA structure depicts the structure of the organization, different departments, and the relationship between its parts developed according to the Statues. As illustrated…

معرفی فدراسیون جهانی

دبير كل فدراسيون جهانی مخترعان جناب آقاي علیرضا رستگار ایفیا چیست؟ ایفیا سازمان جهانی غیر دولتی در حوزه اختراعات و ابتکارات می باشد که در سال 1968 با هدف ایجاد بستر مناسب بین المللی برای…

اهداف و سیاست ها

اهداف کلی ايجاد و توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي حمايت از افراد خلاق و نوآور در جهان ايجاد انگيزه در نيروهاي خلاق و هدايت استعدادهاي نوآور در جهت كارآفريني و توسعه فناوري افزايش آگاهي…