اجرای کارگاه های آموزشی بایونیک توسط مرکز آموزش های نوین فدراسیون بین المللی مخترعین در جمهوری اسلامی ایران

  • خانه / Case Study / کارگاه های آموزشی…

کارگاه های آموزشی بایونیک مرکز آموزش فدراسیون بین المللی مخترعین

اجرای کارگاه های آموزشی بایونیک توسط مرکز آموزش های نوین فدراسیون بین المللی مخترعین در جمهوری اسلامی ایران
بایونیک علمی است میان رشته ای که بنا به نظر بسیاری از پژوهشگران حوزه فلسفه و تکنولوژی، مهمترین اصل در پیدایش یک تکنولوژی است. کما اینکه در بررسی های علمی صورت گرفته در تاریخ تکنولوژی، بشر همواره برای رفع نیاز های خود به استفاده های مختلف از طبیعت روی آورده و خواهد آورد. از این رو مرکز آموزش های نوین فدراسیون بین المللی مخترعین جمهوری اسلامی ایران اقدام به تدوین و تصویب درسنامه های این موضوع مهم آموزشی نموده و این سرفصل های آموزشی توسط مدرسین مورد تایید این دفتر در سراسر کشور در حال آموزش می باشد.
دبیرستان هوشمند کرمانشاه که پیشتر نیز از دور های آموزشی فدراسیون مخترعین بهره مند شده است، امسال و در آستانه ی هفته ی پژوهش اقدام به برگزاری این رویداد خواهد نمود. از این رو سرپرست بخش بایونیک مرکز آموزش های نوین فدراسیون مخترعین در تماس آنلاین به تشریح دوره های آموزشی بایونیک برای دانش آموزان این دبیرستان نمود. کامیار فرامرزی مدیر بخش جوانان و سرپرست بخش بایونیک مرکز آموزش های نوین، در این ارتباط تصویری به تشریح اهمیت این دوره و نحوه برگزاری این رویداد مهم برای دانش آموزان پرداخت.
دبیرستان هوشمند کرمانشاه، مجموعه آموزشی دمش سپاهان اصفهان، مجموعه آموزشی صنعت هسته ای کشور و … تا کنون پذیرای این دوره های آموزشی تحت نظارت فدراسیون بین المللی مخترعین بوده اند.
شایان ذکر است این دوره های آموزشی به تایید آکادمی فدراسیون بین المللی مخترعین IFIA Academy رسیده و امکان دریافت گواهی از آکادمی فدراسیون جهانی مخترعین پس از پایان دوره مقدور می باشد.
لذا جهت اطلاع از تاریخ و شرایط برگزاری این دوره لطفا اخبار فدراسیون را از طریق وب سایت و کانال فدراسیون به آدرس IFIANEWS@ دنبال فرمایید.