نویسنده: masteruser

معرفی دفتر نمایندگی

اين مجموعه در سال 1386 در نشست مجمع عمومي اعضاء فدراسيون جهاني مخترعان (IFIA) با اكثريت قاطع آرا به عنوان عضو دائم اين فدراسيون  “دفتر نمايندگي فدراسيون جهاني مخترعان در ج.ا.ايران”  انتخاب گرديد.دفتر نمایندگی فدراسیون…