همایش توسعه اقتصادی وکارافرینی شهر ستان فردیس

  • خانه / Case Study / همایش توسعه اقتصادی…

همایش توسعه اقتصادی وکارافرینی شهر ستان فردیس

اولین همایش توسعه اقتصادی وکارافرینی شهر ستان فردیس برگزار خواهد شد. این همایش که دفتر فدراسیون مخترعان در جمهوری اسلامی ایران از حامیان معنوی آن می باشد، به منظور شناسایی بسترهای مناسب جهت توسعه شهرستان فردیس و ایجاد فرصتهای مناسب سرمایه گذاری و کارآفرینی در تاریخ یکم اسفند ماه سا 1395 در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج برگزار می شود.