ابقای آقای رستگار به سمت ریاست فدراسیون جهانی

  • خانه / Case Study / ابقای آقای رستگار…

ابقای آقای رستگار به سمت ریاست فدراسیون جهانی

سی و پنجمین جلسه مجمع عمومی فدراسیون جهانی مخترعان در شهر فوشان چین در تاریخ 14 سپتامبر 2018 برگزار شد. در این جلسه انتخابات ریاست فدراسیون جهانی مخترعان برای سال 2018 الی 2022 برگزار شد که آقای علیرضا راستگار با رای قاطع کشورهای عضو به این سمت ابقا شدند.

دیگر کاندید ریاست آقای النعیمی از کشور قطر بود که 43 کشور دارای حق رای، 38 رای را به آقای رستگار و 5 رای را به آقای النعیمی دادند. آقایان Husein Hujic و Zoran Barisic و Michal Szota از مدیران ایفیا نظارت این رای گیری را بر عهده داشتند.