تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1397

  • خانه / رویداد های خارجی / سال 1397

سال 1397

تصاویر حضور در رویدادها

آمریکا 1397

آمریکا 1397

ترکیه 1397

ترکیه 1397

تایلند 1397

تایلند 1397

صربستان . بلگراد 1397

صربستان . بلگراد 1397

هلند 1397

هلند 1397

کویت 1397

کویت 1397

کره نمایشگاه بانوان 1397

کره نمایشگاه بانوان 1397

کره 1397 SIIF

کره 1397 SIIF

آلمان 1397

آلمان 1397

ژنو 1397

ژنو 1397

کرواسی 1397

کرواسی 1397

چین 1397

چین 1397

کانادا 1397

کانادا 1397