تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1396

  • خانه / رویداد های خارجی / سال 1396

سال 1396

تصاویر حضور در رویدادها

بانوان کره 1396

بانوان کره 1396

ترکیه سال 1396

ترکیه سال 1396

تایلند سال 1396

تایلند سال 1396

سوئیس سال 1396

سوئیس سال 1396

کره جنوبی سال 1396

کره جنوبی سال 1396

کویت سال 1396

کویت سال 1396

هند سال 1396

هند سال 1396

چین سال 1396

چین سال 1396

کانادا سال 1396

کانادا سال 1396

آمریکا 1396

آمریکا 1396

ترکیه 1396

ترکیه 1396

کویت 1396

کویت 1396

کره بانوان 1396

کره بانوان 1396

کره  1396

کره 1396

هند 1396

هند 1396

آلمان 1396

آلمان 1396

ژنو 1396

ژنو 1396

چین 1396

چین 1396