کارگاه PCT

  • خانه / Case Study / کارگاه PCT

کارگاه PCT

به اطلاع مي رساند، با توجه به نیاز جامعه پژوهشگران، مخترعین و نخبگان کشور به آموزش و فراگیری نحوه استفاده از سیستم ثبت بین المللی PCT به منظور کسب حمایت از اختراعاتشان در عرصه بین المللی، کارگاه آموزش دو روزه­ آشنایی با روند تسلیم اظهارنامه های ثبت بین المللی اختراعات توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری مرکز مالکیت معنوی و سازمان جهانی مالکیت فکری در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در تاریخ  ۶ و ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار می گردد.

در این کارگاه آقایان John Sandage  معاون مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی در بخش اختراعات و فناوری ها، Ali Jazairy از زبده ترین کارشناسان و متخصصین بخش همکاری های بین المللی PCT سازمان جهانی مالکیت معنوی ، دکتر صفائی استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی مالکیت فکری و آقای دکتر تویسرکانی (معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت) ایراد سخنرانی خواهند داشت.

همچنین مدیر مرکز مالکیت فکری دفتر فدراسیون بین المللی مخترعان در خصوص دریافت گزارش بین المللی و تاثیر ادعانامه در آن مطالبی را به مخاطبات ارائه خواهد داد.

جهت ثبت نام کلیک کنید.