کارگاه معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

  • خانه / Case Study / کارگاه معاهده همکاری…

کارگاه معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

سازمان جهانی مالکیت فکری که به طور مختصر وایپو نامیده می شود World Intellectual Property Organization – WIPO کارگاه دو روزه ای را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران جهت آشنایی مخترعان ایرانی به معاهده همکاری ثبت اختراع PCT برگزار کرد. در برگزاری این رویداد اداره ثبت مالکیت های فکری، انجمن مالکیت فکری ایران و دفتر فدراسیون بین المللی مخترعان نیز همکاری داشتند.

کارگاه آموزشی PCT در روز سه شنبه ششم بهمن با سخنرانی جناب آقاي دکتر احمد تویسرکانی، معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك کشورآغاز به کار کرد. در ادامه آقایان دکتر سیدحسن صفایی، استاد محترم دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکري ایران، دکتر مهدي ورسه اي، ریاست محترم جهاد دانشگاهی، دانشگاه امیرکبیر و آقاي جان ساندج، معاون محترم مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوي در حوزه اختراعات و فناوري سخنانی را در خصوص اهمیت این معاهده برای کشورمان عنوان کردند.

جناب آقای تویسرکانی در بخشی از سخنان خود فرمودند: سازمان جهانی مالکیت معنوی به نقل از Wipo Indicator جمهوری اسلامی ایران به عنوان 20 اداره برتر ثبت اختراع با نرخ رشد دو رقمی 18/5 درصد و همچنین رکوردار سریع ترین نرخ رشد اظهارنامه ثبت اختراعات داخلی با نرخ 21/4 درصد و در حوزه طرح صنعتی نیز به عنوان 20 اداره برتر در رشد ثبت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی با نرخ رشد 83/7 درصد در سال 2014 معرفی گردیده است و از نظر میزان رشد اظهارنامه اختراعات جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیز رکوردار بوده و با آمار عملکرد سه برابری نسبت به کشور ترکیه دارای مقام اول است.

جناب آقای “جان ساندیچ ” معاون مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) با تقدیر از پیشرفت ها و تلاش های ایران در حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان، جمهوری اسلامی ایران را یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه خلق و ثبت اختراع عنوان کرد. ایشان همچنین ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کارگاهها و همایش ها از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران بتواند کمک شایانی به توسعه امر حمایت از مالکیت های معنوی و تجاری سازی اختراعات در این کشور به نماید.

روز دوم که در روز چهارشنبه انجام شد سخنرانان زیر مطالب خود را ارائه دادند:
آقای علی جزایری بخش های مختلف تشکیل پرونده الکترونیکی را به صورت کارگاهی ارائه دادند و آقای بیژن نصیری اعظم به بررسی نحوه تنظیم ادعانامه اختراع و مختصري از ارزیابی جستجوي بین المللی PCT پرداختند.