• خانه / Case Study / پنکه سقفی هوشمند…

پنکه سقفی هوشمند قاتل ویروس کرونا

یک شرکت آمریکایی از تولید پنکه سقفی هوشمندی خبر داده که از طریق توزیع باد و انتشار اشعه ماورا بنفش می‌تواند محیط را ضدعفونی و ویروس کرونا را نابود کند.

شرکت بیگ اسفن، پنکه سقفی هوشمندی به نام هایکو تولید کرده که در ظاهر تفاوتی با پنکه سقفی‌های دیگر ندارد، اما یک فن ویژه در درون آن کار گذاشته شده که هوا را به سرعت در محیط‌های بسته جابجا کرده و از اشعه ماورا بنفش هم برای گندزدایی محیط استفاده می‌کند.

پنکه سقفی یادشده که ۱۷۵۰ دلار قیمت دارد، می‌تواند ویروس‌های کرونا و سارس را نابود کند. بررسی‌هایی که بر روی عملکرد این فن توسط مؤسسه اینوویتیو بیوآنالیسیس صورت گرفته حاکی از آن است که ۵ دقیقه کار کردن فن یادشده باعث کاهش ۴۸ درصدی آلودگی به ویروس کرونا در محیط اطراف می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که این رقم در صورت 10 دقیقه فعالیت پنکه یادشده به ۸۶ درصد افزایش می‌یابد. در نهایت اگر این فن بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه فعالیت کند تا ۹۹.۹۹ درصد از ویروس‌های کرونا را در یک محیط بسته نابود می‌کند. قرار است برای کسب اطمینان از کارایی این محصول بررسی‌های مستقل بیشتری روی آن انجام شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر