• خانه / Case Study / مورچه های رباتیک…

مورچه های رباتیک با هم همکاری می کنند

مورچه های رباتیکی ابداع شده اند که به طور گروهی کار می کنند. شرکت Festo این مورچه های رباتیک را ابداع کرده که Bionic ANT نام دارند.

این مورچه ها تحت قوانینی یکسان با یکدیگر همکاری می کنند. در سر آنها دوربین های استریو سه بعدی نصب شده تا اشیای موجود در محیط اطراف را شناسایی کنند. همچنین یک حسگر «اوپتوالکتریک» در شکم این ربات نصب شده تا بتواند ساختار کف و همچنین حرکاتش روی آن را شناسایی کند. پاهای مورچه قابلیت تولید انرژی دارند.

شرکت Festo با این پروژه نشان می دهد بخش های خودکار می توانند برای انجام فعالیت های پیچیده با یکدیگر همکاری کنند.

 

منبع: خبرگزاری مهر