عليرضا رستگار به عنوان رييس فدراسيون بين المللي مخترعان (IFIA) انتخاب شد

  • خانه / Case Study / عليرضا رستگار به…

عليرضا رستگار به عنوان رييس فدراسيون بين المللي مخترعان (IFIA) انتخاب شد

براساس اعلام فدراسيون جهاني مخترعان، روز پنج شنبه ٢٩ آبان ماه در جلسه مجمع عمومي اين فدراسيون بين المللي  كه با حضور ٣٠ كشور عضو در شهر كنشان كشور چين همزمان با برگزاري هشتمين نمايشگاه بين المللي ابتكارات و اختراعات اين كشور برگزار شد، آفای عليرضا راستگار عباسعليزاده از كشورمان با راي اكثريت قاطع اعضا به مدت چهار سال به عنوان رييس

فدراسيون انتخاب شد.

فدراسيون بين المللي مخترعان تنها سازمان بين المللي حوزه اختراعات و ابتكارات است كه در سال ١٩٦٨ تاسيس شده كه در حال حاضر با ٨٦ عضو در جهان تحت نظارت سازمان مالكيتهاي فكري و معنوي ملل متحد فعاليت مي نمايد.