عقد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

  • خانه / Case Study / عقد تفاهم نامه…

عقد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

دفتر فدراسیون بین المللی مخترعانن در ج.ا.ایران و اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در راستای استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی و آموزشی طرفین تفاهم نامه همکاری امضا کردند. همچنین ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در خصوص مالکیت فکری توسط دفتر فدراسیون از دیگر عناوین این تفاهم نامه می باشد.

جهت آشنایی بیشتر با این اتحادیه، در زیر بخشی از متن صفحه معرفی وبسایت اتحادیه درج شده است:

آشنایی و انسجام هر چه بیشتر دانشجویان مسلمان ایرانی به واسطۀ کنگره های دانشجویی مسلمانان در اروپا و استقبال امام وقت مرکز اسلامی هامبورگ، شهید دکتر بهشتی از پیشنهاد جمعی از دانشجویان مبنی بر تأسیس اتحادیۀ انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، به برپایی نخستین گردهم آیی دانشجویان در 21 اسفند ماه 1344 در شهر گیسن آلمان با پیام

آیت الله دکتر بهشتی انجامید. پیوستن پر شتاب دانشجویان ایرانی از شهرهای مختلف اروپایی به اتحادیه، وسعت و تعداد انجمن های اسلامی عضو را افزایش قابل توجهی داد، چنانکه در نشست چهارم اتحادیه که از 11 تا 13 خرداد 1347 با شرکت حدود چهل نفر از نمایندگان انجمن ها از شهرهای مختلف در تریر برگزار شد، آیت الله دکتر بهشتی برای نخستین بار حضور یافتند و حیات

تازه ای به این تشکل بخشیدند.

جهت بازدید از وبسایت اتحادیه کلیک نمایید.

 

روابط عمومی فدراسیون بین المللی مخترعان در ج.ا.ایران