• خانه / Case Study / شناسایی سریع میکروبهای…

شناسایی سریع میکروبهای آبی با دستگاه قابل حمل محقق ایرانی

یک محقق ایرانی همراه گروهی از پژوهشگران دستگاه قابل حملی برای بررسی میکروب ها و میکروارگانیسم های بسیار ریز ابداع کرده که در محیط های آبی و اقیانوس ها زندگی می کنند.

دستگاهی را تصور کنید که می تواند به سرعت میکروب های بسیار ریز موجود در آب اقیانوس و محیط های آبی دیگر را تحلیل، سلامت این ارگانیسم ها را تایید و علاوه بر آن واکنش میکروب ها نسبت به تهدید محیط زیستشان را نیز بررسی کند.

درهمین راستا گروهی از محققان دانشگاه راتگرز به رهبری مهدی جوانمرد محقق ایرانی، ابزاری با این قابلیت را ساخته اند که قابل حمل است. می توان از این ابزار برای ارزیابی میکروب ها، بررسی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و تحلیل جلبک هایی که در مرجان ها زندگی می کنند، استفاده کرد. تحقیق جوانمرد و همکارانش در ژورنال Scientific Reports منتشر شده است.

این ابزار در اصل برای ارزیابی و بررسی جلبک ساخته شده و می تواند در میدان یا در محیط آزمایشگاهی واکنش میکروب ها و سلول ها نسبت به فشارهای زیست محیطی مانند آلودگی، تغییر دما یا میزان شوری آب را بررسی کند.

جوانمرد، استادیار بخش مهندسی الکترونیک و رایانه دانشگاه راتگرز و همچنین مولف ارشد این پژوهش می گوید: با توجه به تاثیر تغییرات آب و هوایی و دیگر عوامل تاثیرگذار بر سلامت میکروارگانیسم ها مانند جلبک های مضر، این دستگاه اهمیت زیادی برای زیست شناسی محیطی دارد.

«دباشیش باتاچاریا» همکار او در تالیف این پژوهش نیز می گوید: هدف ما ایجاد روشی نوین برای ارزیابی سلامت سلول ها بدون استفاده از دستگاه های پیچیده و پرهزینه بود. توانایی ارزیابی و درک وضعیت سلول ها بدون ارسال نمونه ها به آزمایشگاه به محققان کمک می کند اکوسیستم های در معرض خطر نابودی را براساس «شاخص فشار» بر ساکنان محیط بشناسند.

این تحقیق بر روی یک میکرو جلبک سبز به نام Picochlorum متمرکز بود که قبلا نیز مطالعاتی روی آن انجام شده است. ابزار مذکور به سرعت مشخص کرد سلول در شرایط زیستی مختلف تحت فشار است، قدرتمندشده یا تغییری در آن ایجاد نشده است.

در این روش میکروب ها یکی پس از دیگری از یک میکرو کانالی گذر می کنند که قطر آن از موی انسان کمتر است. هنگامیکه سلول از این کانال گذر می کند، مقاومت الکتریکی یا میزان میدان مغناطیسی آن سنجیده می شود. مقاومت الکتریکی سلول ها متفاوت است و اندازه و وضعیت فیزیولوژی آنها را نشان می دهد. هر دوی این موارد اطلاعات زیادی درباره سلامت سلول فراهم می کنند.

محققان نشان دادند مقاومت الکتریکی یک یا چند سلول را می توان اندازه گیری کرد. آنها تصمیم دارند با استفاده از ابزار مذکور مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها و جلبک های مختلف که در همزیستی با صخره های مرجانی زندگی می کنند را بررسی کنند. این روش به آنها کمک می کند تا ایده بهتری درباره سلامت مرجان ها داشته باشند.

 

منبع: خبرگزاری مهر