دیدار اعضای فدراسيون جهاني مخترعان در سفارت کشورمان در کروواسی

  • خانه / Case Study / دیدار اعضای فدراسيون…

دیدار اعضای فدراسيون جهاني مخترعان در سفارت کشورمان در کروواسی

جلسه بسيار مهم دو عضو فدراسيون جهاني مخترعان براي اجرايي كردن روابط علمي و اقتصادي بين کشورهای ايران و كرواسي با حضور جناب آقاي طاهري، سفير محترم ايران در محل سفارت کشورمان در كرواسي انجام شد.

در اين جلسه كه در حدود سه ساعت بطول انجاميد، بحث و تبادل نظر در خصوص استفاده از پتانسيل هاي موجود دو كشور و نحوه اجرايي كردن و پيشبرد اهداف صورت گرفت.

از سوي كشور كرواسي نماينده رييس جمهور و رييس سازمان ملي نوآوران و از كشور ايران نماينده فدراسيون در جلسه حضور داشتند و گزارش كاملي در خصوص حمايت و دستور رييس جمهور كشور كرواسي در خصوص همكاريهاي بين دو كشور و همچنين موارد مفاد تفاهم نامه اتاق علمي و اقتصادي بين دو كشور ،خدمت سفير محترم ارائه دادند و از طرفي آقاي طاهري هم حمايت كامل خود رو به منظور عملياتي نمودن اين همكاريها ابراز داشتند.

 

روابط عمومی دفتر فدراسیون بین المللی مخترعان در ج.ا.ایران