برگزاری نخستین جلسه هیئت رییسه فدراسیون مخترعان در سال 2014

  • خانه / Case Study / برگزاری نخستین جلسه…

برگزاری نخستین جلسه هیئت رییسه فدراسیون مخترعان در سال 2014

جلسه مهم اعضاي هيات رييسه فدراسيون جهاني در هتل هماي شيراز در خلال برگزاري جشنواره بين المللي اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. در این جلسه که نه تن از اعضای هیئت رییسه حضور داشتند، تصمیمات مهمی در خصوص برگزاری جلسه رای گیری انتخاب دبیر کل جدید فدراسیون جهانی اتخاذ شد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد.

١- اعلام مكان و زمان راي گيري اعضاي مجمع عمومي فدراسيون براي تغيير دبيركل و هيات رييسه فدراسيون ، چين نوامبر ٢٠١٤

٢- اعلام آخرين جلسه براي تغييرات اساسنامه در نورمبرگ المان 

٣- اعلام كانديداهاي دبيركلي فدراسيون در نورمبرگ المان

روابط عمومی فدراسیون بین المللی مخترعان در جمهوری اسلامی ایران