استارتاپ تولید محصولات غذایی

  • خانه / Case Study / استارتاپ تولید محصولات…

استارتاپ تولید محصولات غذایی

بدینوسیله به اطلاع می رساند،دانشگاه علمی کاربردی زر با همکاری دفتر فدراسیون بین المللی مخترعین در نظر دارد استارتاپ با موضوع “تولید محصولات غذایی ایرانی-سنتی، با رویکرد ارتقاء کیفیت،افزایش عمر ماندگاری، بهبود ذائقه پذیری و بازارپسندی در بازار داخلی و خارجی” را با هدف تبدیل ایده های مرتبط با فرآورده های غذایی سنتی ، به محصول تجاری برگزار نماید.