تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1388

سال 1388

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۸