تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1385

سال 1385

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۵