تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1384

سال 1384

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۴