UTCEشهریور+00:000ب ظUTCE_چهارشنبهب ظUTCE_چهارشنبهEشهریورب ظ15035031400UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تاج بخش در اولین همایش پژوهش و ثروت آفرینی در صنعت ساختمان که روز پنجشنبه در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای رسیدن به آرمانهای دست ...

UTCEشهریور+00:000ب ظUTCE_چهارشنبهب ظUTCE_چهارشنبهEشهریورب ظ15035031400UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT

دو شرکت تجاری موفق به تولید ربات هوشمندی شده اند که با تکیه به توانمندی های مختلف خود فرایند تولید کفش را از ابتدا تا به آخر به تنهایی و بدون دخالت انسان انجام می دهد.House of Design و Uneekbot که با ...

رویداد های مهم

فراخوان مخترعان برای ارسال مقاله به ژورنال جهانی اختراعات

فراخوان مخترعان برای ارسال مقاله به ژورنال جهانی اختراعات

ادامه ...
حمايت از حقوق مخترعان ايراني در 147 کشور امکان پذير شد

حمايت از حقوق مخترعان ايراني در 147 کشور امکان پذير شد

ادامه ...
عقد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

عقد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

ادامه ...
اجرای بخش بين الملل فجر

اجرای بخش بين الملل فجر

ادامه ...
UTCEشهریور+00:000ب ظUTCE_چهارشنبهب ظUTCE_چهارشنبهEشهریورب ظ15035031400UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT
UTCEشهریور+00:000ب ظUTCE_چهارشنبهب ظUTCE_چهارشنبهEشهریورب ظ15035031400UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT

معرفی فدراسیون جهانی:

- معرفی
- اعضای فدراسیون
- هیئت رئیسه   

معرفی موسسه مخترعان:

- معرفی
- چارت سازمانی
- اهداف

  نمایشگاه ها:
- نمایشگاه های داخلی
- نمایشگاه های بین المللی

 عضویت در سایت

تماس با ما

تلفن:  02177639654

        02177634174

فکس: 02177622732