دسته: معرفی

چارت سازمانی فدراسیون جهانی

معرفی اعضای فدراسیون

معرفی فدراسیون جهانی

دبير كل فدراسيون جهانی مخترعان جناب آقاي رستگار (تصویر سخنرانی ایشان در مراسم افتتاحیه جشنواره اختراعات کروواسی)   ایفیا چیست؟ ایفیا سازمان جهانی غیر دولتی در حوزه اختراعات و ابتکارات می باشد که در سال…

اهداف و سیاست ها

اهداف کلی ايجاد و توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي حمايت از افراد خلاق و نوآور در جهان ايجاد انگيزه در نيروهاي خلاق و هدايت استعدادهاي نوآور در جهت كارآفريني و توسعه فناوري افزايش آگاهي…