نویسنده: masteruser

ثبت نام در سایت فدراسیون مخترعان

نمایشگاه بين المللي اختراعات آمریکا

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات و تكنولوژيهاي جدید “سیلیکون ولی” آمریکا ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  ♦ مهلت ثبت نام: ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: ۳ الی ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت…

جشنواره بين المللي اختراعات كره جنوبي

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور کره جنوبی, سئول ♦ وضعيت : در حال ثبت نام ♦ مهلت ثبت نام: ۹ آبان ماه ۱۳۹۸ ♦ تاریخ برگزاری: ۶ الی ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ ♦دریافت فرم…

نمایشگاه بين المللي اختراعات آلمان

♦ نمایشگاه بين المللي اختراعات کشور آلمان “نورمبرگ” ♦ وضعيت : آغاز ثبت نام  از اردیبهشت  ۱۳۹۹ ♦ مهلت ثبت نام: ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ ♦ تاریخ برگزاری: آبان ماه ۱۳۹۹ ♦دریافت فرم ثبت نام:…