تصاویر حضور مخترعان ایرانی در

نمایشگاه های بین المللی اختراعات

سال 1398

سال 1398

تصاویر حضور در رویدادها ورشو، کشور لهستان نمای کلی نمایشگاه بین المللی…
سال 1397

سال 1397

تصاویر حضور در رویدادها آمریکا 1397 9 شهریور 1398 ترکیه 1397 9…
سال 1396

سال 1396

تصاویر حضور در رویدادها آمریکا 1396 7 شهریور 1398 ترکیه 1396 7…
سال 1394

سال 1394

تصاویر حضور در رویدادها تایلند 1394 20 شهریور 1398 آلمان 1394 20…
سال 1393

سال 1393

سال 1392

سال 1392

سال 1391

سال 1391

سال 1390

سال 1390

سال 1389

سال 1389

سال 1388

سال 1388

سال 1387

سال 1387

سال 1386

سال 1386