تصاویر حضور مخترعان ایرانی در

نمایشگاه های بین المللی اختراعات

سال 1398

سال 1398

تصاویر حضور در رویدادها کشورآلمان 1398 11 آبان 1398 کرواسی 1398 27…
سال 1397

سال 1397

تصاویر حضور در رویدادها آمریکا 1397 31 آگوست 2019 ترکیه 1397 31…
سال 1396

سال 1396

تصاویر حضور در رویدادها بانوان کره سال 1396 Previous Next 23 شهریور…
سال 1394

سال 1394

تصاویر حضور در رویدادها نمایشگاه آلمان 20 شهریور 1398 نمایشگاه تایلند 20…
سال 1393

سال 1393

سال 1392

سال 1392

سال 1391

سال 1391

سال 1390

سال 1390

سال 1389

سال 1389

سال 1388

سال 1388

سال 1387

سال 1387

سال 1386

سال 1386

سال 1385

سال 1385

سال 1384

سال 1384

سال 1383

سال 1383

سال 1382

سال 1382